Landslag

Verkefni > Samkeppnir

Lyngássvæði í Garðabæ

Vinningstillaga

Höfundar:
Batteríið arkitektar
Mannvit
Landslag

2016

Markmið skipulagsins er að skapa heildstætt umhverfi fjölbreyttrar byggðar þar sem sérstök áhersla er lögð á þarfir ungra fjölskyldna:

 

  • Fjárhagslega – lækkun útgjalda heimilanna td. samgöngukostnað
  • Skipulagslega – bættar tengingar milli hverfa, bætt aðgengi að skólum, útivistarsvæðum, verslun og þjónustu
  • Íbúðaframboð – hagkvæmt húsnæði sem mætir þörfum ungra fjölskyldna

 

Annar stærsti útgjaldaliður heimila er samgöngukostnaður. Auknar almenningssamgöngur og gönguvænt umhverfi er því liður í að skapa hagkvæmt borgarumhverfi fyrir ungar fjölskyldur. Skortur hefur verið á hagkvæmu húsnæði fyrir ungt fjölskyldufólk í Garðabæ. Með betri nýtingu lands, smærri íbúðaeiningum og fjölskylduvænu umhverfi er komið til móts við þarfir þessa hóps.

Til að stuðla enn frekar að fjölbreyttum hópi íbúa á svæðinu mætti gera ráð fyrir að a.m.k. 20% íbúða á svæðinu falli undir fyrirhugaðar aðgerðir stjórnvalda í íbúðamálum.

Hafnarfjarðarvegur er öflugur samgönguás frá norðri til suðurs. Umferð um hann hefur vaxið gríðarlega á undanförnum áratugum og stuðlað að aðgreiningu byggðar austan og vestan hans. Með því að setja Hafnarfjarðarveg í stokk undir skipulagssvæðið má nýta dýrmætt landsvæði undir blandaða þétta byggð sem styður við hágæðakerfi almenningssamgangna. Það brúar bilið milli bæjarhluta sem í dag eru að mestu aðskildir sökum mikillar umferðar.

 

Af landslag.is

Batteríið arkitektar, Landslag og Mannvit unnu í samvinnu 1. verðlaun í samkeppni um rammaskipulag fyrir Lyngássvæði í Garðabæ.

Í umsögn dómnefndar um vinningstillöguna segir m.a.:
„Tillagan byggir á sterkri heildarsýn sem hnýtir saman Lyngássvæðið, Hraunholtsslæk og Hafnarfjarðarveg á sannfærandi hátt. Höfundar gera ráð fyrir stokkalausn allt frá Litlatúni suður að Hraunsholti og skapa um leið góða götumynd við Hafnarfjarðarveg. Við miðsvæðið er vel útfært torg með tjarnarsvæði mótað af Hraunsholtslæk. Þar er einnig gert ráð fyrir blandaðri byggð, samgöngumiðstöð og bílastæðakjallara sem hægt er að samnýta Ásgarði á álagstímum. […]
Tillaga að nýrri aðkomu að Grundum gefur Hraunsholtslæk aukið vægi þar sem lækjarsvæðið myndar óslitinn grænan ás niður að Sjálandi með opnum tengingum við íbúðabyggð Lyngássvæðis. Íbúðabyggðin skartar fjölbreyttum húsaþyrpingum með skjólgóðum og sólríkum innigörðum auk góðra vegtenginga sem auðveldar umferðarflæði um hverfið og tengir vel við aðliggjandi byggð. […]
Umferðar- og götutengingar, útfærsla grænna svæða og byggð við Hafnarfjarðarveg eru sérstaklega vel leyst í tillögunni.“
Markmið bæjarstjórnar Garðabæjar með samkeppninni er að móta stefnu um byggð á svæðinu og vinna raunhæfa áætlun um uppbyggingu. Lögð er áhersla á spennandi íbúðarbyggð sem hentar ungu fjölskyldufólki í hæfilegri blöndu við verslun, þjónustu og skrifstofubyggingar. Einnig á góð tengsl við samgönguæðar, útivist og þjónustu. Leitast verði við að styrkja tengsl miðbæjar við svæðið við Hafnarfjarðarveg og norðan hans. Stefnt er að því að svæðið verði skilgreint sem þróunarsvæði til 15 ára í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Í kjölfar rammaskipulags verður deiliskipulag unnið í áföngum á grundvelli uppbyggingaráætlunar.

Þátttakendur Landslags í verkefninu Þráinn Hauksson landslagsarkitekt, Gísli Rafn Guðmundsson borgarhönnuður og Jón Rafnar Benjamínsson landslagsarkitekt.

Þátttakendur frá Batteríinu voru arkitektarnir Sigurður Einarsson, Jóhanna Helgadóttir og Bergdís Bjarnadóttir.

Þátttakendur Mannvits í verkefninu voru Ólöf Kristjánsdóttir samgönguverkfræðingur, Albert Skarphéðinsson samgönguverkfræðingur, Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur og Bjarni Rúnar Ingvarsson samgönguverkfræðingur.

Verkefni

Samkeppnir